Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego "Piotr i Paweł"

Ochrona prywatności

Spółka „Piotr i Paweł Detal” Sp. z o.o.  w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej „Piotr i Paweł”, „Sprzedającym” lub „Administratorem”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających ze sklepu internetowego (zwanych dalej „Użytkownikami” lub „Klientami”) administrowanego przez Piotr i Paweł (zwanego dalej "eSklepem").

Gromadzenie danych

1. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników eSklepu gromadzone są w oparciu dobrowolne ich podanie przez Użytkownika. Administrator w związku z korzystaniem z eSklepu prosi Użytkowników o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych w celu założenia stałego konta w eSklepie, złożenia zamówienia, złożenia reklamacji lub zapytania. W trakcie rejestracji lub składania zamówienia Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane  są niezbędne do realizacji usług oraz wskazuje, które dane w formularzu są danymi dodatkowymi.

2.  Dodatkowo Administrator gromadzić może również dane pochodzące z informacji uzyskiwanych bez angażowania Użytkowników podczas korzystania ze Sklepów – wśród nich mogą być:

1)  adres IP –.

2)  pliki tekstowe (ang. "cookies")

3)  rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego z którego korzysta Użytkownik (tzw User Agent)

4)  adres strony którą Użytkownik otwierał.

Pliki tekstowe „cookies”

1. Termin „plik cookie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

2. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania eSklepu. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania ze eSklepu. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z eSklepu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników eSklepu.

4. Pliki tekstowe cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w eSklepie. Piotr i Paweł korzysta z narzędzi służących do śledzenia działań Użytkowników eSklepu. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez Piotr i Paweł.

5. Piotr i Paweł przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:

1)  właściwego dopasowania oferty eSklepu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

2)  zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika eSklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;

3)  tworzenia statystyk odwiedzin eSklepu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy eSklepu korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

4)  utrzymanie sesji Użytkownika eSklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

6. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Poniżej linki do opisanych przez producentów sposobów blokowania przyjmowania plików cookies:

1)  Firefox

2)  Microsoft Edge

3)  Chrome

4)  Safari

7. Piotr i Paweł informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych eSklepu.

Przetwarzanie danych osobowych

1.  Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), zwane dalej „RODO”.

2.  Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedający.

3.  W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient może się kontaktować z wyznaczonym przez Sprzedającego Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iodo@piotripawel.pl.

4.  Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adresy do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu.

5.  Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) RODO tj.:

1)  w oparciu o udzieloną zgodę;

2)  z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta;

3)  z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych;

4)  z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora takie jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Klienta lub dochodzenie roszczeń.

6.  Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach:

1)  zawarcia i realizacji umowy (realizacji Zamówień);

2)  prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

3)  sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego;

4)  prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedającego samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

5)  udziału w ankietach i uczestnictwa w konkursach organizowanych;

6)  dochodzenia roszczeń;

7)  archiwizacji;

8)  udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

9)  prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

10)  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym.

7.  Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klienta swoim pracownikom i współpracownikom w związku obsługą Sklepu Internetowego oraz następującym podmiotom:

1)  procesorom w związku ze zleconymi przez Sprzedającego działaniami realizowanymi w imieniu Sprzedającego (w tym w szczególności zajmującym się: realizacją dostaw Zamówień; realizacją płatności; obsługą informatyczną Sprzedającego; usługami marketingowymi na rzecz Sprzedającego oraz prowadzeniem biura obsługi klienta) ;

2)  podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

8.  Sprzedający co do zasady nie przekazuje danych osobowych Klienta państwom trzecim. Przekazanie danych osobowych Klienta państwom trzecim (w tym z poza obszaru EOG) może jednak nastąpić w szczególności, gdy:

1)  Sprzedający utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;

2)  podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień znajdują się w państwie trzecim.

9.  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10.  Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w rozumieniu RODO), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.  Okres przetwarzania danych osobowych Klienta uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe Klienta będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1)  przepisy prawa, które mogą obligować Sprzedającego do przetwarzania danych przez ściśle określny czas (np. ustawa o rachunkowości);

2)  okres, przez jaki Klient posiada Konto Internetowe w Sklepie Internetowym;

3)  okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych osobowych;

4)  okres, na jaki została udzielona zgoda.

12.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówień Klienta. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych są działania z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie newslettera, informacji o promocjach, wyprzedażach i konkursach organizowanych przez Sprzedającego, podstawą przetwarzania jest wyrażenie odrębnej zgody przez osobę, której dane dotyczą ze wskazaniem celu przetwarzania danych. Dane osobowe Klienta zebrane na podstawie zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przetwarzane do chwili wycofania takiej zgody. Sprzedający zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, usunięcie z systemu danych Klienta może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia przez Klienta żądania zaprzestania przetwarzania jego danych w powyższych celach.

13.  Sprzedający korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W sposób zautomatyzowny dokonywane jest profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Klient będzie otrzymywać.

Bezpieczeństwo

Piotr i Paweł zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Klientów. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w eSklepie, Administrator zamieści odpowiednią informację na stronie eSklepu.Supermarket internetowy Spar

Supermarket internetowy Spar - Twój sklep spożywczy

Wygodne zakupy online

Spar – zrób zakupy spożywcze przez Internet z dostawą do domu

Czas jest towarem deficytowym. Wiemy, jak bardzo zajęci są każdego dnia nasi klienci. Stworzyliśmy więc supermarket internetowy Spar , aby skrócić czas i uprościć proces robienia zakupów do minimum. Sklep Spar umożliwia zamówienie produktów żywnościowych, artykułów dla zwierząt, kosmetyków, środków czystości oraz chemii gospodarczej, artykułów dekoracyjnych, kuchennych, biurowych i wielu innych z dostawą prosto do domu. Wystarczy, że skorzystasz z komputera lub smartfona, odwiedzisz stronę supermarketu internetowego Spar i zrobisz zakupy, zamawiając produkty, które są Ci potrzebne.

Co znajdziesz na półkach w supermarkecie internetowym Spar?

Supermarket internetowy Spar posiada w swoim asortymencie wszystko, co potrzebne. Znajdziesz tu wysokiej jakości mięso, wędliny, ryby, pieczywo, warzywa i owoce, nabiał i jaja. Coś dla siebie znajdą również wegetarianie i weganie, a także miłośnicy zdrowego odżywiania – w ofercie znajdują się produkty ekologiczne oraz organiczne.

Zakupy online w sklepie Spar to wygodny sposób na realizację domowych obowiązków. Oferujemy dostawę wybranych produktów najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Jasny i zrozumiały podział artykułów na kategorie ułatwia odnalezienie kolejnych pozycji. Dokładamy wszelkich starań, aby standard naszych usług spełnił oczekiwania klientów.

Zakupy online w Spar – dostawa produktów pod same drzwi

Dostarczamy zakupy w kartonowych, ekologicznych opakowaniach pod wskazany adres w wybranym przez klienta terminie. Dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzone na stronie internetowej transakcje były w pełni bezpieczne, a oferta sklepu dopasowana do potrzeb naszych klientów. Staramy się, aby zakupy online na e-spar.com.pl były jeszcze wygodniejsze niż w naszych sklepach stacjonarnych.

Na stronie e-spar.com.pl możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz w swoim domu. Od produktów żywnościowych, przez artykuły dla zwierząt, aż po środki czystości. Stawiamy na najwyższą jakość produktów i obsługi, ciekawe promocje oraz maksymalnie szybką dostawę zakupów pod Twoje drzwi. Doceniamy stałych klientów i z niecierpliwością oczekujemy nowych. Przekonaj się, jak przyjemne i proste są zakupy online, bez wychodzenia z domu!

Supermarket internetowy Spar dostępny w wielu miastach w Polsce

Sklep spożywczy i wielobranżowy Spar to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa realizacji usług. Zakupy na naszej stronie to przyjemność i oszczędność czasu. Wystarczy, że włożysz wybrane produkty do wirtualnego koszyka i opłacisz zamówienie, a my zajmiemy się resztą. Bądź na bieżąco z aktualnymi promocjami, zapisując się do naszego newslettera. Jesteśmy dostępni w całej Polsce, m.in. w Bydgoszczy, Płocku, Częstochowie, Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Łodzi czy w Warszawie. Dołącz do tysięcy zadowolonych klientów!